21 Απριλίου, 2024
 Συνεδρίαση ΔΣ της 9 Απριλίου 2011
Παρόντες
Πέππας Ιωάννης
Στεργίου Λουκάς
Δημητροπούλου Εύη
Καλατζής Παντελής
Κλεφτογιάννης Χάρης
Μπαμπούλα – Νικολοπούλου Χαρά
Κωνσταντίνου Νικόλαος

Θέματα που συζητήθηκαν
• Θέματα σε εξέλιξη - προοπτικές
• Χειρισμός θέματος αποθήκης
• Εξωραϊσμός ενόψει Πάσχα
• Μουσεία
• Χρονοδιαγράμματα έργου επιτροπών

Ανάλυση θεμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για
την ευχαριστήρια επιστολή προς τον Δήμαρχο με την ανακήρυξη της Άσκρης ως ιστορικής έδρας του Δήμου.
την επικοινωνία με τον βουλευτή κο Γιαννάκη. Να περιμένουμε πρώτα τη διασκόπιση.
τις εξελίξεις στο θέμα της διασκόπισης.
την αλληλογραφία με το Μουσείο Θηβών, σχετικά με τη δημιουργία σε βράχο της ανάγλυφης κεφαλής του Κτησίβιου.
την πρόταση του θεατρικού οργανισμού ΑΙΧΜΗ για την ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ.
την επίσκεψη στα Σωληνουργεία Κορίνθου και τις εκτιμήσεις του.
Ο ταμίας ενημέρωσε τα μέλη για το υπόλοιπο ταμείου (4.000 περίπου).

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ο Πρόεδρος έδωσε να αναγνωσθούν οι επιστολές ΠΡΟΣ και ΑΠΟ τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό και ζήτησε από τα μέλη να τοποθετηθούν επί της πρότασης. Μετά τη γενική αίσθηση της ασάφειας αποφασίσθηκαν:
 Να γίνει δεκτή η αποδοχή με δέσμευση για κάποια χρόνια.
 Να τοιχοκολληθεί στα καταστήματα η απόφαση αποδοχής, την οποία να προσυπογράφουν η Δημοτική Κοινότητα Άσκρης και οι τοπικοί Σύλλογοι.
 Να αρχίσουν οι εργασίες με μόνωση, βάψιμο, πόρτα και ηλεκτρικά, εντός του ποσού των 1.000 €.

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΕΝΟΨΕΙ ΠΑΣΧΑ
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την σύσκεψη των φορέων του χωριού η οποία έγινε στις 7 Απριλίου. Οι υποχρεώσεις του Συλλόγου είναι:
 Καθαρισμός και κοπή χόρτων αλσυλλίου.
 Πινακίδες για αρχαιολογικό χώρο.
 Συμμετοχή σε λοιπές εργασίες τη Μεγάλη Δευτέρα.
Έγινε συζήτηση και αποφασίσθηκε:
 Να κατασκευασθούν πινακίδες από πλαστικό και να τοποθετηθούν κάτω από αυτές της εκκλησίας (Υπεύθυνος Λουκάς Στεργίου).
 Ο καθαρισμός του αλσυλλίου και η κοπή των χόρτων να γίνει παράλληλα με τη δενδροφύτευση (Υπεύθυνος Παντελής Καλατζής). Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης να συνεχισθεί την Κυριακή των Βαΐων.
 Συμμετοχή ΔΣ και μελών σε εργασίες Μεγάλης Δευτέρας κατά την κρίση τους.

ΜΟΥΣΕΙΑ
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τις επαφές με τον Αλέξανδρο Χάχαλη και τη δυνατότητα αναβίωσης των Μουσείων με διαγωνισμό ποίησης. Παρουσίασε και τη σχετική προσφορά. Έγινε συζήτηση και αποφασίσθηκε η έγκριση της προσφοράς με προσπάθεια μείωσης του κόστους. Επισημάνθηκε από όλους η προτεραιότητα στην ιστορική ακρίβεια, έστω και σε βάρος της τέχνης. Εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος για χειρισμό του θέματος.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Α. Συντήρησης – εργασιών άλσους Μουσών
- Αποψίλωση (Μετά το Πάσχα και μέχρι 15/5/11)
- Δάπεδο θεάτρου -//-
- Βρύση ιερού των Μουσών -//-
- Χώρος γέφυρας -//-
- Διασκοπήσεις (Εξαρτώνται από τον καθηγητή)
Β. Περιβάλλοντος
- Πορείες (Από Σάββατο Λαζάρου και στη συνέχεια τις Κυριακές μετά το Πάσχα)
- Δενδροφυτεύσεις (Ολοκληρώθηκαν για εφέτος)
- Χώροι αναψυχής (Όπως στα «ΔΙΑΦΟΡΑ»)
- Καθαρισμοί (Υπόψη)
- Διαμόρφωση χώρου ερειπίων εξωκκλησιού Αγίας Αικατερίνης (ναός Απόλλωνος) (Μετά το ΠΑΣΧΑ)
Γ. Διαμόρφωσης Αποθήκης Συνεταιρισμού σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
(Έναρξη μετά το ΠΑΣΧΑ)
Δ. Εκδήλωσης για τον Ησίοδο
(Εντός Ιουνίου. Λεπτομέρειες στην επόμενη συνεδρίαση)
Ε. Πρόβας Μουσείων
(Αρχές Αυγούστου. Επιλογή προσώπων – κείμενα από τώρα)
ΣΤ. Θεατρικής παράστασης
Συνέχιση συγκέντρωσης προσφορών
Ζ. Υποδομών
- Μνημείο Κτησίβιου (Βρίσκεται σε εξέλιξη)
- Φωτισμός πύργων (Μόνο με γεννήτριες)
- Στήριξη πρώτου Πύργου (Επαφή με Νίκο Καρτσακλή πριν το ΠΑΣΧΑ)

ΔΙΑΦΟΡΑ
Ο Χάρης Κλεφτογιάννης προσφέρθηκε να αρχίσει συνολική διαμόρφωση του χώρου στα ΔΥΟ ΠΟΤΑΜΙΑ. Έγινε συζήτηση και αποφασίσθηκε:
 Να γίνει εντός του ποσού των 200 € (εργατικά κοπής θάμνων – καθαρισμού και κατασκευής ξύλινων τραπεζιών.
 Να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέχρι 5 Μαΐου.
 Να γίνει δεξίωση τη Δευτέρα 9 Μαΐου μετά την πανηγυρική λειτουργία στο εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου του Νέου. Οργάνωση με μέριμνας κας Αντιπροέδρου.
 Ο Πρόεδρος να μεριμνήσει για διάνοιξη του δρόμου από Άγιο Νικόλαο προς Βαμβακιά.

Επόμενη συνεδρίαση
Καθορίσθηκε για το Σάββατο 7 Μαΐου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα με θέματα έργου των επιτροπών και εκδήλωσης για τον Ησίοδο.

    

 Επιτροπές

Συντήρησης – εργασιών άλσους Μουσών
Πρόεδρος  Στεργίου Λουκάς
Μέλη            Τακμάκης Λουκάς

Έργο
- Αποψίλωση
- Δάπεδο θεάτρου
- Βρύση ιερού των Μουσών
- Χώρος γέφυρας
- Διασκοπήσεις
 

Περιβάλλοντος
Πρόεδρος  Καλατζής Παντελής
Μέλη            Λιανός Ελευθέριος

Έργο
- Πορείες
- Δενδροφυτεύσεις
- Χώροι αναψυχής
- Καθαρισμοί
- Διαμόρφωση χώρου ερειπίων εξωκκλησιού Αγίας Αικατερίνης (ναός Απόλλωνος)
 

Διαμόρφωσης Αποθήκης Συνεταιρισμού σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Πρόεδρος  Κλεφτογιάννης Χάρης
Μέλη            Χολιασμένος Παναγιώτης

 

Εκδήλωσης για τον Ησίοδο
Πρόεδρος  Πέππας Ιωάννης
Μέλη            Σταμάτη Ελένη

 

Πρόβας Μουσείων
Πρόεδρος  Δημητροπούλου Εύη
Μέλη           Πέππα Μαργαρίτα

 

Θεατρικής παράστασης
Πρόεδρος  Μπαμπούλα Χαρά
Μέλη            Σταμάτη Ελένη

 

Υποδομών
Πρόεδρος  Κωνσταντίνου Νίκος
Μέλη

Έργο
- Μνημείο Κτησίβιου
- Φωτισμός πύργων
- Στήριξη πρώτου Πύργου