20 Ιουλίου, 2024
 Κτησίβιος, συνεισφορά στην Άσκρη

     Ο Παυσανίας είδε στο Άλσος Μουσών, μεταξύ των άλλων και το άγαλμα της Αρσινόης, της αδελφής και γυναίκας του Πτολεμαίου Β' Φιλάδελφου (285-247 π.χ.). Η Αρσινόη είναι πάνω σε στρουθοκάμηλο μπρούντζινη. Τα στρουθία, (δηλ. οι στρουθοκάμηλοι), ήταν πουλιά της Αφροδίτης επομένως η απεικόνιση της Αρσινόης πάνω σε στρουθοκάμηλο έγινε μετά τη θεοποίησή της, οπότε λατρεύτηκε ως Αφροδίτη.
     Όλα τα αγάλματα του Άλσους Μουσών δένουν απόλυτα με την κουλτούρα των κατοίκων της Άσκρης, με εξαίρεση όμως το άγαλμα της Αρσινόης, της βασίλισσας της Αιγύπτου. Προφανώς, αυτό θα το έστειλε κάποιο σημαντικό πρόσωπο και παράγοντας της Αλεξάνδρειας, που είχε κάποια σχέση με το χωριό. Ένας τέτοιος θα μπορούσε να είναι ο Κτησίβιος ο Ασκρηνός, ο οποίος στην περίπτωση αυτή ήταν όντως από την Άσκρη και έδωσε στον Ζηνόδοτο τα πραγματικά στοιχεία του χωριού, για τη διόρθωση της Ιλιάδος σε «Άσκρη πολυστάφυλος».