21 Μαΐου, 2024
 Κτησίβιος ο Ασκρηνός

     Στο «Περί Μηχανημάτων» του Αθηναίου, στα «Παραγγέλματα Πολιορκητικά» του Κωνσταντίνου VII του Πορφυρογέννητου και αλλού, αναφέρεται κάποιος Κτησίβιος ο Ασκρηνός, μηχανικός ο οποίος έζησε στην Αλεξάνδρεια. Για αυτόν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία περί της καταγωγής του, πλην όμως το επώνυμό του πρέπει να σημαίνει ότι καταγόταν από την Άσκρα, όπως Πατρινός, Δραμινός, Αρτινός και Τρικαλινός από Πάτρα, Δράμα, Άρτα και Τρίκαλα αντίστοιχα.
     Η Αλεξάνδρεια κτίσθηκε τον χειμώνα του 332-331 π.Χ. Ο Πτολεμαίος Α’ ο Σωτήρ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Αλέξανδρο, έκανε την Αλεξάνδρεια πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Αυτός και οι δυο επόμενοι Πτολεμαίοι μεταμόρφωσαν την πόλη σε πνευματικό κέντρο εφάμιλλο της Αθήνας. Για να γίνει αυτό, πλήθος κόσμου συνέρρεε στην Αλεξάνδρεια, από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Η μετανάστευση αυτή έγινε σε εποχή που η ιστορία παραδέχεται είτε μετακινήσεις πληθυσμών, ή εκστρατευτικές περιπέτειες, ή εμπορικές εργασίες.
     Έτσι μετανάστευσε από την Άσκρη στην Αλεξάνδρεια και ο Κτησίβιος. Το πιθανότερο είναι να συνοδευόταν από τον πατέρα του. Γρήγορα αναδείχθηκε σε μεγάλη πνευματική οντότητα, με το επίθετο Ασκρηνός και χωρίς ποτέ να απαρνηθεί την ιδιαίτερη πατρίδα του. Τούτο απορρέει από τις σχέσεις του με τη βασίλισσα Αρσινόη, άγαλμα της οποίας κοσμούσε το άλσος των μουσών. Εδώ κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι το επίθετο «Ασκραίος» αναφέρεται από την αλεξανδρινή περίοδο και μετά. Οπωσδήποτε όμως μετά την εποχή του Κτησιβίου.
     Ο Κτησίβιος ο Ασκρηνός έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα π.Χ. Θεωρείται από τους πιο σπουδαίους μηχανικούς της αρχαιότητας, αμέσως μετά τον Αρχιμήδη και της ιδίας αξίας με τον Ήρωνα τον Αλεξανδρέα, του οποίου υπήρξε και καθηγητής. Εργάστηκε στην Αλεξάνδρεια την εποχή της βασιλείας των 2ου και 3ου Πτολεμαίων, κάπου ανάμεσα στα 285 έως 222 π.Χ. Θεωρείται ο «πατέρας» της πνευματικής, επιστήμης που ασχολείται με τον αέρα και τις χρήσεις του, καθώς επίσης και ο ιδρυτής της περίφημης Αλεξανδρινής σχολής των μηχανικών. Πιθανολογούμε ότι πρέπει να ήταν ο πρώτος που ανέλαβε τη διεύθυνση του Μουσείου της Αλεξάνδρειας.