21 Μαΐου, 2024
 Περμησσός ποταμός

     Ο Ησίοδος αναφέρει στην Θεογονία, δύο ποτάμια, τον Περμησσό και τον Ολμειό.
    Ο ποταμός Περμησσός, που σήμερα λέγεται και Άσκρης ρέμα, πηγάζει από τον Ελικώνα, στον αυχένα του Ζαγαρά με την Κουρσάρα, παρά τη θέση Πολιάνα. Ο Περμησσός (Τερμησσό τον ονομάζει ο Παυσανίας) ρέει ανάμεσα από τα δύο μεγάλα και πανέμορφα αντερείσματά του ΝΑ Ελικώνα και μετά από μία διαδρομή τριάντα περίπου χιλιομέτρων, μέσω Ελλοπίας και Θίσβης, εκβάλλει στον Κορινθιακό κόλπο, το μόνο ποτάμι της Βοιωτίας που δεν εκβάλλει στον Ευβοϊκό κόλπο. Η εδαφική διαμόρφωση της κοιλάδας επιτρέπει τον σαφή διαχωρισμό της σε άνω, μέση και κάτω. Άνω είναι η περιοχή μέχρι το Νεοχώρι, μέση μέχρι την Ξηρονομή και κάτω η υπόλοιπη μέχρι τη θάλασσα.
     Η άνω κοιλάδα του Περμησσού, η κοιλάδα των μουσών, όπως έχει επικρατήσει, περιβάλλεται δυτικά από τις ανατολικές καταπτώσεις του Ελικώνα, βόρεια από τα υψώματα Κουρσάρα και Πυργάκι, καθώς και τις καταπτώσεις του Χριστού (Σανίδα), ανατολικά από τα υψώματα του Παλιοβορού και νότια από το Μαραντάλι.
     Στον Περμησσό συμβάλουν τα ρέματα από Πεζούλα, Μιγδαλάκι, Άγιο Νικόλαο, Επισκοπή, Προφήτη Ηλία και Βυρόρι. Από αυτά της Επισκοπής και του Βυρορίου έχουν νερό όλο το χρόνο. Γύρω από τα ρέματα είναι τα καλλιεργήσιμα κτήματα. Όπου το έδαφος είναι επίπεδο υπάρχουν αμπέλια, στις πλαγιές (καμπακιές) υπάρχουν ελαιόδεντρα. Με εξαίρεση την περιοχή του Χριστού, στα περισσότερα αμπέλια υπάρχουν μέσα και ελαιόδεντρα.
     Αποσπάσματα από αρχαία ελληνική Γραμματεία για τον Περμησσό
Κράτη, Ιστορία
Ησυχίου, Λεξικό
Σχόλια στον Ησίοδο
Ησιόδου Θεογονία
Σχόλια στον Νίκανδρο
Ευτεκνίου, Παράφραση στα Θηριακά του Νικάνδρου.
Στράβωνος, Γεωγραφικά Θ’
Σχόλια στον Καλλίμαχο
Παυσανία, Ελλάδος Περιήγησις Θ’