21 Απριλίου, 2024
 Ολμειός ποταμός
     Ο Ολμειός είναι το άλλο ποτάμι της Θεογονίας, στα ιερά νάματα του οποίου λούζονταν οι μούσες για να έχουν τη θεϊκή τους έμπνευση. Σύμφωνα με τον Στράβωνα φέρει το όνομά του από τον Όλμο, γιο του Σίσυφου. Πρόκειται για το Ξηρόρρεμα το οποίο ρέει βορείως της κοιλάδας των Μουσών, πίσω από την Κουρσάρα, το Πυργάκι και το Σπάτι, έχει μεγαλύτερο ρεύμα από τον Περμησσό και εκβάλλει στην Κωπαΐδα, μέσα από την Αλίαρτο. Στους στρατιωτικούς χάρτες, το Ξηρόρρεμα ονομάζεται Ολμειός.
     «
Δυσκολότερος να προσδιορισθεί είναι ο ποταμός Λάμος που αναφέρεται επίσης από τον Παυσανία. Το όνομα είναι σχεδόν ένα hapax ως υδρονύμιο και υπενθυμίζει σε μας το κεφάλαιο των μυθικών Λαιστρυγόνων. Σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Leake, αυτό θα μπορούσε να είναι γραμμένο εκ παραδρομής για Olmios = Olamos. Προσωπικά τείνω να συμφωνήσω με αυτήν την πρόταση και θα δεχόμουν ως καλό υποψήφιο για τον ποταμό Λάμο, το ρέμα Ζαγαράς, που είναι ένα από τα πολλά ρεύματα που έχουν τις πηγές τους στο βουνό. Με αυτό τον τρόπο, σημειώνω ότι η ορθογραφία και ο ήχος των λέξεων Ολαμός / Ολμειός είναι παρόμοιοι και ότι και οι δύο θεωρούνται "το ακρότατο του Ελικώνα". (Περμησσός, παραδείγματος χάριν, περιορίζει μέσω της κοιλάδας.)».( Δ. Αραβαντινός).
     Αποσπάσματα από Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Ησυχίου, Λεξικό
Λουκιανού, προς τον απαίδευτον
Ηρωδιανού
Στράβωνος, Γεωγραφικά Θ’
Ησυχίου, Λεξικό
Σχόλια στον Ησίοδο
Λεξικό Σουίδα
Ησιόδου Θεογονία
Καλλιστράτου, Περιγραφές Αγαλμάτων
Γαληνού, Αλληγορίες στην Θεογονία του Ησιόδου
Σχόλια στην Ιλιάδα
Ηρωδιανού
Σχόλια στον Λουκιανό