15 Ιουλίου, 2024
 Κερησσός και Θεσπιείς

     Μετά τη μάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.), ο Επαμεινώνδας άφησε τα εχθρικά τμήματα να διαφύγουν στην Πελοπόννησο προκειμένου να μεταφερθεί εκεί ο πόλεμος αντί της Βοιωτίας. Οι Θεσπιείς που ανησυχούσαν για την παλιά δυσμένεια των Θηβαίων απέναντί τους, αλλά κυρίως για την πρόσφατη νίκη αυτών επί των Λακεδαιμονίων, εγκατέλειψαν την πόλη τους και κατέφυγαν στον Κερησσό.
     Εδώ τώρα, τα χαρακτηριστικά των αντιπάλων είναι τελείως διαφορετικά. Οι Θηβαίοι έχουν υψηλό ηθικό και επιθετικό πνεύμα, ενώ οι Θεσπιείς διακατέχονται από πανικό.
     Ο Επαμεινώνδας πολιόρκησε τους Θεσπιείς στον Κερησσό και τελικά τον κυρίευσε, για να επαληθευθεί ο χρησμός του μαντείου των Δελφών. Στη συνέχεια, αφού κατέλαβε τον Κερησσό και εξασφάλισε τα νώτα του, μετέφερε τον πόλεμο στην Πελοπόννησο, ανταποκρινόμενος σε αίτηση βοηθείας των Αρκάδων.