15 Ιουλίου, 2024
 Ιωνική στοά
     Περίπου 40 μέτρα δυτικά του βωμού, τα λείψανα που αποκαλύφθηκαν ανήκουν σε μια ιωνική στοά, που ήταν ανοιχτή προς τα ανατολικά και είχε διαστάσεις 96,70χ10 μέτρα. Σώζονται τα θεμέλια, από πώρινους λιθοπλίνθους σε δύο δόμους και δύο βαθμίδες από κροκαλοπαγείς λιθοπλίνθους. Στην πρόσοψη υπήρχαν 36 ιωνικοί μονολιθικοί κίονες με 20 ραβδώσεις μεταξύ παραστάδων και απόσταση από άξονα σε άξονα 2,26 μ. Εσωτερικά υπήρχε κατά μήκος τοίχος και δωμάτια. Ο τοίχος αντικαταστάθηκε αργότερα με κιονοστοιχία κορινθιακών κιονόκρανων.
     Στα βόρεια του βωμού, στην όχθη του Περμησσού, ένας από τους ανασκαφείς του χώρου, ο Γάλλος Jamot, τοποθετεί μια δεύτερη στοά, που έχει αποκαλυφθεί σε μήκος 48 μέτρων και σώζεται σε ύψος δύο δόμων, από πώρινους και κροκαλοπαγείς λιθοπλίνθους.