15 Ιουλίου, 2024
 Βωμός ή ναΐσκος των Μουσών

Αποκαλύφθηκε με τις ανασκαφές του 1890, όταν κατεδαφίστηκε το εξωκκλήσι της Αγίας Τριάδος στο οποίο είχε μετατραπεί.