15 Ιουλίου, 2024
 Άγιος Κωνσταντίνος

     Το εξωκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου περιλαμβάνεται στο σκαρίφημα του Jammot (ανασκαφές του 1890) και τοποθετείται μεταξύς Αγίας Παρασκευής και Αγίας Αικατερίνης. Σήμερα έχει απορροφηθεί και η ονομασία ακόμη, από το δεσπόζον όνομα στην περιοχή, της Αγίας Παρασκευής.