23 Ιουνίου, 2024
 Αγία Παρασκευή

     Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής είναι κτισμένη στην ανατολική πλαγιά του υψώματος Κουρσάρα και έχει μοναδική θέα προς όλη την κοιλάδα των μουσών, με εξαίρεση αυτή του άλσους.
     Ο χρόνος που κτίσθηκε δεν είναι γνωστός. Από την κατασκευή της καμάρας της κεντρικής εισόδου φαίνεται ότι πρέπει να είναι της βυζαντινής περιόδου. Οπωσδήποτε όμως υπήρχε κατά τη δεύτερη οθωμανική περίοδο.
     Είναι ρυθμού βασιλικής μετά τρούλου, με υπέροχες αγιογραφίες σε διαδοχικά μάλιστα στρώματα που δείχνουν και την παλαιότητά της.
     Από τα επιχρίσματα που έχει δεν είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν τυχόν χρησιμοποιηθέντα υλικά από αρχαίους ναούς.
     Μετά την αφαίρεση των επιχρισμάτων από τη νότια είσοδο του Ναού, αποκαλύπτεται η αρχιτεκτονική της βυζαντινής περιόδου.
     Για την ύδρευση των προσκυνητών διαθέτει φυσική πηγή που ανακαινίσθηκε πρόσφατα.
     Εορτάζει στις 26 Ιουλίου, την καρδιά του καλοκαιριού και συγκεντρώνει πολλούς πιστούς. Τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε να γίνεται, την ημέρα αυτή,  η "σύναξη των Ασκραίων" με πρωτοβουλία της Εκκλησιαστικής Επιτροπής