21 Απριλίου, 2024
 Δολίνες ή κρατήρες

     Σχεδόν επάνω στην κορυφογραμμή συναντάμε τους περίφημους κρατήρες, όπως λέγονται στην περιοχή. Μερικοί καλύπτονται με πυκνά έλατα αλλά υπάρχουν άλλοι που φαίνονται καλά και είναι αρκετά εκπληκτικοί στην εμφάνιση και το μέγεθος (διάμετρος γύρω στα 50 μέτρα και βάθος 15 μέτρα περίπου). Η τοπική αντίληψη ότι οι κρατήρες αυτού δημιουργήθηκαν από ηφαιστειακή ή μετεωρική δραστηριότητα, δεν ευσταθεί, καθ’ όσον σύμφωνα με τους γεωλόγους τούτο οφείλεται σε καθιζήσεις του εδάφους. Αυτά τα γεωλογικά φαινόμενα είναι εύκολο να ερμηνευθούν σήμερα, αλλά παλαιότερα πρέπει σίγουρα να φάνηκαν σαν φαινόμενα θείας προέλευσης.