23 Ιουνίου, 2024
 Άσκρη Πολυστάφυλος
Πριν δυο χρόνια περίπου είχα την χαρά και την τιμή να χαιρετίσω και να προλογίσω την μελέτη του αγαπητού μου συμπατριώτη, κ. Ιωάννη Πέππα, Υποστρατήγου ε.α. "3.650 χρόνια στην Κοιλάδα των Μουσών". Στην μελέτη αυτή θα βρει ο αναγνώστης την ανθρώπινη παρουσία στην Κοιλάδα των Μουσών από το 1650 π.Χ. μέχρι σήμερα. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι ενιαίος και αδιάσπαστος στις τρείς κυριότερες φάσεις του: την αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο και την Νέα Ελλάδα. Ξεκινώντας από αυτή την διαπίστωση ο συγγραφέας θέλησε με το νέο του πόνημα, "Άσκρη πολυστάφυλος" να μας επιβεβαιώσει την αλήθεια αυτή με το παράδειγμα της ιδιαίτερης πατρίδας μας, την Άσκρη, η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα μέσα από τις λαϊκές παραδό-σεις, τα ήθη και τα έθιμα τον αρχαιοελληνικό και βυζαντινό μας πολιτισμό, όπως αυτός γεννήθηκε και ανδρώθηκε στον ευλογημένο αυτόν τόπο της ποιητικής έμπνευσης κάτω από την ιδιαίτερη εύνοια και προστασία των Μουσών που συμμετείχαν στο δημιουργικό έργο του Δία.
 …………………………………………………..
Ο κάθε ασκραίος απανταχού της γης θα πρέπει να αισθάνεται ευγνωμοσύνη προς τον συγγραφέα, που μπόρεσε με τόση απλότητα και εμβρίθεια να διασώσει από την λήθη τους θησαυρούς του λαϊκού μας πολιτισμού, κεντρίζοντας συγχρόνως και το ενδιαφέρον για παρόμοιες μελέτες.

Ευάγγελος Κωνσταντίνου
καθηγητής του Πανεπιστημίου του Würzburg
Τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών

ΑΣΚΡΗ ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟΣ
Υπεύθυνος εκδόσεως : Ιωάννης Πέππας
Φιλολογική επιμέλεια – Διορθώσεις : Μαρία Λυμπέρη - Σκουλά
Εκτύπωση : Εκδόσεις «Πάραλος», Σταυρούλα Αρβανιτίδου
Θεμιστοκλέους 31, Αθήνα Τηλ.: 210 38 27 314
ISBN 978-960-7221-96-4
Copyright Ιωάννης Πέππας Άσκρη, 32002 Βοιωτίας
Τηλ & FAX: 22620-67085 e-mail: ilpeppas52@gmail.com