23 Ιουνίου, 2024
 Ελαιοτριβεία
     Σήμερα στο χωριό λειτουργούν το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο και το ελαιοτριβείο των κληρονόμων Κ. Λυμπέρη.
     Στη δυτική πλευρά, προς το νεκροταφείο, βρίσκεται το ελαιοτριβείο του χωριού. Το ιδιόκτητο ελαιοτριβείο του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Άσκρης λειτουργεί από το 1946. Το κτίριο κατασκευάστηκε με πιστώσεις από το «Σχέδιο Μάρσαλ» (Ιούνιος του 1947). Οι μηχανές που τοποθετήθηκαν ήταν τύπου «Μαρκότσι» και λειτούργησαν μέχρι το 1952.
     Το ελαιοτριβείο των αδελφών Αθανασίου και Δημητρίου Κ. Λυμπέρη, πλήρως εκσυγχρονισμένο καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις, όχι μόνον της Άσκρης, αλλά και πολλών χωριών της περιοχής.